VOTERINGSSYSTEM ONLINE FÖR FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE UPP TILL 40 LEDAMÖTER

Meeting Spyder är en tjänst för möten som dessutom kan användas som ett portabelt voteringssystem som stödjer arbetet för administratörer, presidium och ledamöter. Systemet är inte beroende av en fast installation och kan enkelt monteras upp respektive ned inom 30 minuter. Meeting Spyder kan du hyra som molntjänst eller installera på din egen IT-plattform.

 • All administration i mötessystemet innan, under och efter sammanträdet baseras på behörigheter.
 • Dela ut digitala handlingar i vilka deltagarna kan markera, anteckna, göra understrykningar mm.
 • Närvaroregistrering så att ledamöter och ersättare själva kan registrera sin närvaro vid ankomsten till sammanträdet samt rutiner för tjänstgörande ersättare, avregistrering etc.
 • Funktion för inläsning av mötets dagordning. Ärenden kan läggas till, tas bort och ordningsföljden kan ändras manuellt.
 • Voteringsmodul som klarar av att genomföra flera voteringar i samma ärende.
 • Talarlistor med differentierade tider för olika talartyper som t.ex. anförande, inlägg och replik. Deltagaren kan själv anmäla sig och få en automatisk placering i talarlistan.
 • Visningsytor för storbildsskärmar, export till webbsändningssystem mm.
 • Automatiska rapporter som bl.a. visar deltagarnas närvaro, resultat och deltagande vid voteringar samt övergripande mötesrapport.

 

  
 
Period
Startkostnad ¹
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Antal ledamöter
Agendahantering
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för presidium
Elektronisk votering
Personval
Talarlistor & debattregler
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV
Support

< 30 ledamöter

1980kr
/mån
Period : 12 månader
Startkostnad ¹ : 6800 kr
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Antal ledamöter : max 30
Agendahantering
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för presidium
Elektronisk votering
Personval
Talarlistor & debattregler
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV
Support: FAQ, E-post

<40 ledamöter

2250kr
/mån
Period : 12 månader
Startkostnad ¹ : 6800 kr
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Antal ledamöter : max 40
Agendahantering
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för presidium
Elektronisk votering
Personval
Talarlistor & debattregler
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV
Support: FAQ, E-post

Premium

4750kr
/mån
Period : 12 månader
Startkostnad ¹ : 10 000 kr
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Antal ledamöter : max 200
Agendahantering
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för presidium
Elektronisk votering
Personval
Talarlistor & debattregler
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV
Support: FAQ, E-post, Distans

¹ I startkostnaden ingår införande online, 2h lärarledd distansutbildning (för administratörer & presidium), kundanpassad logotype samt licenskostnader. Kostnader för svensk moms tillkommer. Kampanjen där vi bjuder på startkostnaden pågår till 30 mars 2019.

Vill du få en demonstration online, använd gärna detta formulär

  Mitt namn (obligatorisk)

  Telefonnummer

  Min epost (obligatorisk)

  Mitt meddelande