Tjänst online för möten på plats och på distans med votering

Meeting Spyder är en tjänst online för möten på plats och distans. Här kan deltagarna hitta material, ta del av handlingar, få information, tycka till, rösta samt delta i debatter på ett enkelt sätt.

Vi kan hjälpa dig att genomföra ert nästa årsmöte, stämma eller kongress så att mötet kan genomföras på distans. Läs mer här!

Meetingspyder är en gemensam plats där ni kan planera, genomföra och följa upp både små och stora möten – ansikte-mot-ansikte, på distans eller en kombination av de båda. Meeting Spyder används som ett voteringssystem vid politiska möten och sammanträden som i fullmäktige eller nämnder men även för att styra mötet framåt vid årsmöten, kongresser och stämmor.

Du kan använda din surfplatta, smartphone eller dator för att både skapa, ta del av information samt delta i denna tjänst online för möten på plats och distans.

Schemalägg & administrera möten
Schemalägg & administrera möten. Integration med Oulook.

Sekreterarfunktioner för mötesanteckningar & beslut
Sekreterarfunktioner för mötesanteckningar & beslut

Protokollarkiv, deadlines & personlig uppföljning av beslut
Protokollarkiv, deadlines & personlig uppföljning av beslut

Skapa dagordning och bifoga digitala handlingar
Skapa dagordning och bifoga digitala handlingar

Live Meeting Manager - effektiv mötesstyrning
Live Meeting Manager – effektiv mötesstyrning

Delta i mötet med dator, surfplatta & mobil
Använd dator, surfplatta & mobil

Egna anteckningar och markeringar
Egna anteckningar och markeringar

Talarlistor, debattregler och voteringar
Talarlistor, debattregler och voteringar

Säkerhet & nätverksskydd
Säkerhet & nätverksskydd

Tjänst online för möten med stöd för dig som arrangerar möten

Vi på Stream Shed kan hjälpa dig med funktioner och tillhörande tjänster för papperslösa event, stämmor och kongresser. Våra erbjudanden används i det lilla mötet upp till några av Nordens största kongresser & stämmor. Vår digitala tjänst för att genomföra mötet heter Meeting Spyder. Utöver mötesstöd innan, under och efter ert möte erbjuder vi även andra onlinetjänster för dig som anordnar stora möten.

Vår mötesprocess

Exempel på möten som använder Meeting Spyder är onlinemöten eller distansmöten, hybridmöten, politiska möten där en del deltagare är med på distans i t.ex. fullmäktige, nämndmöten, årsmöten, stämmor och kongresser.

Vill du veta mer och få en demonstration online av Meeting Spyder som vi kan erbjuda dig som anordnar årsmöten, stämmor & kongresser? En demonstration tar ca 20-30 min, Kontakta oss