Digitalt mötessystem för onlinemöten & traditionella möten

Meeting Spyder är ett mötessystem för effektivare möten, en tjänst för traditionella möten ansikte-mot-ansikte och distansmöten online.

Vi kan hjälpa dig att genomföra ert nästa årsmöte, stämma eller kongress så att mötet kan genomföras på distans. Läs mer här!

Meetingspyder är en gemensam plats där ni kan planera, genomföra och följa upp både små och stora möten – ansikte-mot-ansikte, på distans eller en kombination av de båda. Meeting Spyder används även som ett voteringssystem och för att styra mötet framåt vid årsmöten, fullmäktigesammanträden, kongresser och stämmor.

Du kan använda din surfplatta, smartphone eller dator för att både skapa, ta del av information samt delta i möten.

Calendar-Time
Schemalägg & administrera möten. Integration med Oulook.

add_notes
Sekreterarfunktioner för mötesanteckningar & beslut

task
Protokollarkiv, deadlines & personlig uppföljning av beslut

document
Skapa dagordning och bifoga digitala handlingar

meeting
Live Meeting Manager – effektiv mötesstyrning

mobile_devices
Använd dator, surfplatta & mobil

secretary
Egna anteckningar och markeringar

presenter
Talarlistor, debattregler och voteringar

security
Säkerhet & nätverksskydd

meetingprocess_transp