Om oss

Meeting Spyder utvecklas av Stream Shed AB. Det är en vidareutveckling av vårt populära voteringssystem JD600 Conference Producer som har använts hos kommuner, landsting och vid kongresser sedan 2002 och som nu har bytt namn till Meeting Spyder. Men idag har Meeting Spyder utvecklats till att bli mer än enbart ett voteringssystem.

Meeting Spyder är en onlinemötesplattform för att bjuda in, genomföra och kontinuerligt förbättra alla de affärs- och arbetsmöten som genomförs i din organisation. I en del möten kanske ni är några stycken deltagare medan andra möten kan ha ett stort antal deltagare. Oavsett storleken på dina möten är vår ambition att Meeting Spyder skall vara ett stöd innan, under och efter dessa möten.

Ett stöd som hjälper dig att använda din egen och mötesdeltagarnas tid mer effektivt

Vi har utformat Meeting Spyder för att vi bland annat ska kunna hjälpa både dig och din organisation med att spara värdefull tid i samband med möten. Tid som används för att planera och genomföra effektiva möten. Tid som används för att genomföra möten. Men även tid som behövs för att följa upp möten. Vår ambition är att du ska ha en lätt tillgänglig allt-i-ett-lösning för de flesta av dina möten.

Men allt handlar inte om tid. Ibland är det bra att även kunna ha en egen sekreterare nära till hands som t.ex. hjälper dig att inte glömma detaljer som är viktiga när du bjuder in till ett möte. Någon som hjälper dig att driva mötet framåt eller som hjälper dig att komma ihåg och följa upp beslut som ni har tagit. Kort och gott. Någon som hjälper dig med påminnelser och uppmaningar för att saker och ting inte ska trilla mellan stolarna eller glömmas bort.

En plattform för möten som kan ha många deltagare

Det här är en sida av Meeting Spyder. En annan sida är alla de avancerade funktioner som behövs för dig som även planerar och genomför stora formella möten med många deltagare. Här har Meeting Spyder varit ett stöd vid några av landets största kongresser och stämmor sedan 2012.

Men oavsett vilken typ av möte som du har ansvar för är vår strävan att mötesplattformen Meeting Spyder ska vara ett stöd för dig genom hela mötesprocessen.

Säkerheten är högsta prioritet

Isolerade behörighetszoner

Vi vet att dokument i möten ofta är konfidentiella och därför är säkerheten av största vikt i Meeting Spyder. Endast de användare som är deltagare i respektive möte har tillgång till den information som hör till dessa möten. Ingen annan deltagare har åtkomst till denna information.

Lösningen hostas i Microsoft Azure och vi garanterar att systemets upptid är minst 99,9 % vilket motsvarar Microsofts garanti för drift av databaser.

Nätverksskydd

Meeting Spyders produktionsservrar skyddas av redundanta brandväggar, intrångsupptäckningssystem och lastbalanserare. Du kan läsa mer om säkerhet i infrastrukturen här: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=392408&clcid=0x41d

Säkra lösenord och unika användarnamn

Som användare har du ett unikt användarnamn och du identifierar dig i systemet med ett personligt lösenord. Det är även möjligt att tillgodose de kunder som önskar specifika lösenordskrav – t.ex. användning av två-faktors-autentisering.

Vi finns här för dig. Om det är något som du undrar över hoppas jag att du kontaktar oss. Använd gärna formuläret på kontaktsidan.