VOTERINGSSYSTEM ONLINE FÖR FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE

Meeting Spyder är en onlinetjänst för möten som dessutom kan användas som ett portabelt voteringssystem som stödjer arbetet för administratörer, presidium och ledamöter. Systemet är inte beroende av en fast installation. När mötet sker på olika platser kan tjänsten enkelt monteras upp respektive ned inom 30 minuter. Meeting Spyder kan du hyra som molntjänst eller installera på din egen IT-plattform.

 • All administration i mötessystemet innan, under och efter sammanträdet baseras på behörigheter.
 • Dela ut digitala handlingar i vilka deltagarna kan markera, anteckna, göra understrykningar mm.
 • Närvaroregistrering så att ledamöter och ersättare själva kan registrera sin närvaro vid ankomsten till sammanträdet samt rutiner för tjänstgörande ersättare, avregistrering etc.
 • Funktion för inläsning av mötets dagordning. Ärenden kan läggas till, tas bort och ordningsföljden kan ändras manuellt.
 • Voteringsmodul som klarar av att genomföra flera voteringar i samma ärende.
 • Talarlistor med differentierade tider för olika talartyper som t.ex. anförande, inlägg och replik. Deltagaren kan själv anmäla sig och få en automatisk placering i talarlistan.
 • Visningsytor för storbildsskärmar, export till webbsändningssystem mm.
 • Automatiska rapporter som bl.a. visar deltagarnas närvaro, resultat och deltagande vid voteringar samt övergripande mötesrapport.

Vill du få en demonstration online, använd gärna detta formulär

  Mitt namn (obligatorisk)

  Telefonnummer

  Min epost (obligatorisk)

  Mitt meddelande