Onlinetjänst för distansmöten med votering

Mötestjänst för papperslöst digitalt samarbete för styrelse, arbetsgrupper och ledning. Innehåller dokumentdelning, talarlistor och votering samt funktioner för att styra mötet framåt. Säkert och lätt att använda.

people

MÖTESFUNKTIONER

Talarlistor och debattregler som för mötet framåt.

cast_connected

ENKELT ATT ANVÄNDA

Inga nedladdningar behövs. Logga in och börja delta.

assignment

VOTERINGAR

Öppna och slutna voteringar och personval.

Skapa en agenda och dela ut den till alla mötesdeltagare. Alla får ett mail med en länk till mötesverktyget, där de kan läsa handlingar och göra egna anteckningar inför mötet.

Deltagarna kan sitta hemma eller på sitt arbete och hålla sina anföranden och övriga mötesdeltagare följer mötet via sin webbläsare. Deltagarna är inte beroende av någon speciell videokonferens-teknik utan Meeting Spyder kan kombineras med organisationens befintliga lösningar för telefon- eller videokonferens som t.ex. Microsoft Teams, Skype etc.

Den som styr mötet framåt är mötets sekreterare eller ordförande.

Mötets sekreterare kan löpande under mötet använda funktionen för mötesanteckningar och lägga till beslut och uppgifter under respektive punkt i agendan. Vid mötets slut finns ett färdigt utkast till mötesprotokoll som kan delas med mötesdeltagarna.

 

  
 
Period
Startkostnad ¹
Möten/mån
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Mötesorganisatörer
Antal mötesdeltagare
Mötesgrupper
Enskilda möten
Återkommande möten
Agendahantering Enkel
Agendahantering avancerad
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för ordförande
Elektronisk votering
Flervalsvotering ²
Viktad votering
Talarlistor
Debattregler
Yrkanden
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV ³
Uppskalning Premium ⁴
Fillagring
Support

Standard

1950kr
/mån
Period : 12 månader
Startkostnad ¹ : 6800 kr
Möten/mån : Obegränsat
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Mötesorganisatörer : < 20
Antal mötesdeltagare : < 50
Mötesgrupper : < 50
Enskilda möten
Återkommande möten
Agendahantering Enkel
Agendahantering avancerad
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för ordförande
Elektronisk votering
Flervalsvotering ²
Viktad votering
Talarlistor
Debattregler
Yrkanden
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV ³
Uppskalning Premium ⁴
Fillagring : 2 GB
Support: FAQ, E-post

Premium

3750kr
/mån
Period : 12 månader
Startkostnad ¹ : 6800 kr
Möten/mån : Obegränsat
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Mötesorganisatörer : > 20
Antal mötesdeltagare : <100
Mötesgrupper : Obegränsat
Enskilda möten
Återkommande möten
Agendahantering Enkel
Agendahantering avancerad
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för ordförande
Elektronisk votering
Flervalsvotering ²
Viktad votering
Talarlistor
Debattregler
Yrkanden
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV ³
Uppskalning Premium ⁴
Fillagring : 10 GB
Support: FAQ, E-post

Convention

4750kr
/mån
Period : 12 månader
Startkostnad ¹ : 10 000 kr
Möten/mån : Obegränsat
Mötesinbjudan
Deltagarregister
Mötesorganisatörer : > 20
Antal mötesdeltagare : >100
Mötesgrupper : Obegränsat
Enskilda möten
Återkommande möten
Agendahantering Enkel
Agendahantering avancerad
Dokumenthantering
Mötesanteckningar & protokoll
Rapporter
Styrpanel för ordförande
Elektronisk votering
Flervalsvotering ²
Viktad votering
Talarlistor
Debattregler
Yrkanden
Visningsyta för storbildsskärm
Placeringskarta
API Webb-TV ³
Uppskalning Premium ⁴
Fillagring : 20 GB
Support: FAQ, E-post, Distans

¹ I startkostnaden ingår uppstart av tjänst med organisationsspecifik data samt en distansutbildning 2h för administratörer.

² Vanlig beslutsvotering ingår som Ja, Nej, Avstår. Flervalsvoteringar som tex. personval etc. ingår ej i Standard-paketet.

³ Färdig koppling för de kunder önskar koppla sina möten till en webbsändning för att kunna indexera webbsändningen med dagordningspunkter, namn på talare etc.

⁴ Tillfällig uppskalning av tjänsten till Premium eller Convention för att kunna genomföra t.ex. större årsmöten, stämmor och kongresser. Kontakta oss för mer information.

Genom att kombinera Meeting Spyder Online med Stream Sheds senaste sändningsteknik kan vi hjälpa dig att även genomföra årsmöten, stämmor och kongresser online. Här kan deltagarna följa med i talarlistor, begära ordet och rösta m.m. och ni kan genomföra planerade möten trots att deltagarna inte sitter i samma fysiska möteslokal.
Intresserad? Läs mer här

Vi har mer än 15 års erfarenhet av att stödja stora formella möten runt om i världen vilket har resulterat i vår online-mötesplattform Meeting Spyder. Vår flexibilitet gör det möjligt för oss att ge omedelbara resultat för en mängd olika mötestyper.

  Jag vill gärna få
  en demonstration

  Mitt namn (obligatorisk)

  Min epost (obligatorisk)

  Ni får gärna ringa mig på följande nummer

  Mitt meddelande