Mötesanteckningar

Under mötet kan mötets sekreterare löpande skriva och infoga anteckningar och beslut för respektive agendapunkt. Dessa sparas i loggen och när mötet är klart finns de med i det protokoll, se nedan, som automatiskt genereras under evenemangets gång.