Voteringssystem för fullmäktige, stämmor och kongresser

Meeting Spyder är ett digitalt voteringssystem för fullmäktigemöten och parlamentariska sammanträden.

Meeting Spyder kombinerar modern tidsbesparande voteringsteknik med avancerade röstningsfunktioner. Mötesdeltagarna kan delta och rösta med smartphones, surfplattor, bärbara datorer och trådlösa voteringsdosor.

Tjänsten stöder enkel parlamentarisk majoritetsvotering, röstviktning, flervalsfrågor, personval mm och kan även anpassas för särskilda röstningsarbetsflöden.

Mötesdeltagarnas svar samlas in omedelbart, sammanställas och kan visas på skärmar i realtid samt i detaljerade rapporter.

Ordförande eller operatören har alltid full kontroll över röstningsprocessen.