Skapa engagemang

Öka värdet på dina möten, workshops och konferenser genom att engagera dina deltagare och fånga upp deras synpunkter. Deltagarna kan enkelt ge dig feedback i realtid på sin egen mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Låt deltagarna rösta och ge feedback i realtid.

Med röstningsfunktionerna i Meeting Spyder kan du erbjuda din publik interaktivitet i olika steg. Du kan även fånga upp värdefull information på plats för att få in information om deltagarna vill göra några justeringar.