Protokoll

Tydliga protokoll – snabbt och effektivt –  samlade i ett centralt dokumentarkiv. Med Meeting Spyders mallar för att löpande skriva digitala mötesanteckningar och beslut kan du snabbt och enkelt publicera och distribuera mötesprotokoll via ert gemensamma protokollarkiv.

Du kan även ladda hem det som en PDF eller välja att exportera det för vidare bearbetning i t.ex. ett ordbehandlingsprogram.