Mötesanteckningar

Nu gör vi det enklare för dig som skriver protokoll i olika möten. Använd vår Live Meeting Manager med mallar som är enkla att fylla i när du skriver mötesanteckningar och beslut. Du kan använda dator, surfplatta eller mobil och notera vad som diskuteras, de beslut ni har tagit, vem som äger dem och när saker ska vara genomförda.

Du behöver inte anteckna allt som sker i mötet. En hel del av det som sker infogas nämligen helt automatiskt. När mötet är slut är protokollet därmed nästan färdigt och redo för publicering i Meeting Spyders protokollarkiv. Därmed kan du snabbt distribuera protokollet till övriga intressenter.

Vill du se vilka fler funktioner för att planera och genomföra möten som du får på köpet? Klicka här

Känner du igen det här? Många punkter i möten resulterar inte i handling och uppföljning!
Det är egentligen inte så konstigt. Visste du att de flesta personer inte minns mer än 10-20% av en konversation. Dessutom tenderar många att minnas saker som inte har sagts! Med Meeting Spyder har vi gjort det enkelt att tydliggöra och följa upp de beslut som tas under mötet.

Vill du veta mer och få en demonstration hur Meeting Spyder fungerar? Kontakta oss här!

Meeting Spyder är en tjänst som hjälper dig att planera, genomföra och följa upp effektiva möten.
Med några enkla funktioner vill vi hjälpa dig att öka engagemanget och energinivån hos mötesdeltagarna. Tjänsten fungerar lika bra för arbetsmöten och styrelsemöten som vid formella möten som fullmäktigemöten, stämmor och kongresser. Med Meeting Spyder kan du även delta i möten på distans.

Meeting Spyder Notis Promo