Genomför mötet

Meeting Spyder har flera unika funktioner. En av dem är sammanträdesfunktionaliteten med Live Meeting Manager. Ordförande och sekreterare använder vår Live Meeting Manager som är en kontrollpanel för att kunna styra mötet framåt. Med denna kan du enkelt aktivera agendapunkter, vem som har ordet, om ni vill rösta om något mm. när det pågår.