Beslutsuppföljning

Varje deltagare har en personlig åtgärdslista med de beslut och deadlines som har tilldelats under olika möten. Därmed har varje person koll på vad som ska göras och vad som ska följas upp vid nästa möte. Utöver den individuella åtgärdslistan finns övergripande arkiv för protokoll och fattade beslut för överblick och uppföljning.