Årsmöte, förenings- och bolagsstämma på distans

Mötestjänst online för papperslöst digitalt samarbete för styrelse, arbetsgrupper och ledning. Innehåller dokumentdelning, talarlistor och votering samt funktioner för att styra mötet framåt. Säkert och lätt att använda.

people

MÖTESFUNKTIONER

Talarlistor och debattregler som för mötet framåt.

cast_connected

ENKELT ATT ANVÄNDA

Inga nedladdningar behövs. Logga in och börja delta.

assignment

VOTERINGAR

Öppna och slutna voteringar och personval.

Skapa en agenda och dela ut den till alla mötesdeltagare. Alla får ett mail med en länk till mötesverktyget, där de kan läsa handlingar och göra egna anteckningar inför mötet.

Deltagarna kan sitta hemma eller på sitt arbete och hålla sina anföranden och övriga mötesdeltagare följer mötet via sin webbläsare. Deltagarna är inte beroende av någon speciell videokonferens-teknik utan Meeting Spyder kan kombineras med organisationens befintliga lösningar för telefon- eller videokonferens som t.ex. Zoom, Microsoft Teams, Skype etc.

Den som styr mötet framåt kan vara mötets sekreterare eller ordförande eller annan operatör.

Mötets sekreterare kan löpande under mötet använda funktionen för mötesanteckningar och lägga till beslut och uppgifter under respektive punkt i agendan. Vid mötets slut finns ett färdigt utkast till mötesprotokoll som kan delas med mötesdeltagarna.

Vi har lång erfarenhet av att att planera och genomföra små och stora årsmöten, stämmor och kongresser. Vi kan hjälpa dig att även genomföra dessa möten på distans. Här kan deltagarna följa med i talarlistor, begära ordet och rösta i öppna, slutna eller viktade voteringar m.m. och ni kan genomföra planerade möten trots att deltagarna inte sitter i samma fysiska möteslokal. Vår flexibilitet gör det möjligt för oss att ge omedelbara resultat för en mängd olika mötestyper.

Intresserad? Läs mer här

  Jag vill gärna få
  en demonstration

  Mitt namn (obligatorisk)

  Min epost (obligatorisk)

  Ni får gärna ringa mig på följande nummer

  Mitt meddelande