Protokoll

Under mötet sparas information om mötets händelser under respektive agendapunkt. Exempel på händelser är namn på deltagare i talarlistan, voteringsresultat samt de beslutsanteckningar som mötets sekreterare löpande skriver och infogar i protokollet. Efter genomfört möte kan protokollet exporteras för vidare bearbetning i t.ex. ett ordbehandlingsprogram som exempelvis word

This entry was posted in . Bookmark the permalink.