Digitalt mötessystem för papperslösa möten

Meeting Spyder är ett mötessystem för effektivare möten. En gemensam plats där ni kan planera, genomföra och följa upp både små och stora arbetsmöten – ansikte-mot-ansikte, på distans eller en kombination. Meeting Spyder används även som ett voteringssystem vid fullmäktigesammanträden, kongresser och stämmor.

Du kan använda din surfplatta, smartphone eller dator för att både skapa, ta del av information samt delta i möten.

Calendar-Time
Schemalägg & administrera möten. Integration med Oulook.

add_notes
Sekreterarfunktioner för mötesanteckningar & beslut

task
Protokollarkiv, deadlines & personlig uppföljning av beslut

document
Skapa dagordning och bifoga digitala handlingar

meeting
Live Meeting Manager – effektiv mötesstyrning

mobile_devices
Använd dator, surfplatta & mobil

secretary
Egna anteckningar och markeringar

presenter
Talarlistor, debattregler och voteringar

security
Säkerhet & nätverksskydd

meetingprocess_transp