Yrkanden / Förslag

Yrkanden skrivs in i webbformulär som deltagaren lämnar in till mötets dagordningspunkter. När en deltagare skickar in ett yrkande så placeras deltagaren automatiskt även i talarlistan. När en deltagare med yttranderätt skriver och skickar in ett yrkande får deltagaren även en position i talarlistan för det ärende som yrkandet har skickats in till. Om deltagaren hade en position i talarlistan redan innan denne skickade in ett yrkande så placeras yrkandet på denna position. Detta gäller om deltagaren skickar in ett eller flera yrkanden.

Vi strävar efter att ha en grund för detta formulär som passar så många kunder som möjligt. Ibland vill de dock göra anpassningar så att formulären ser ut som kunden önskar. Anpassningarna sker med debitering per timme det tar att göra anpassningen. I denna debitering ingår även att vi ska återställa systemet efter dessa unika kundanpassningar. Resursberäkning sker efter godkända skisser.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.