Voteringar

I systemet kan man genomföra vanliga beslutsvoteringar med svarsalternativ som Ja, Nej och Avstår. Det är även möjligt att genomföra röstningar där deltagaren kan välja att svara på och skicka in flera svarsalternativ, som t.ex. vid personval, samt mentometerliknande aktiviteter.

När man genomför voteringar med flervalsalternativ kan man ställa in så att deltagaren måste ange ett specifikt maxantal svarsalternativ och även ett minsta antal röster som man måste svara på.

Det går även att genomföra flervals-voteringar där t.ex. förslag från en valberedning redan är förvalda i valsedeln och som deltagaren då enbart behöver skicka in ifall man inte önskar göra några förändringar.

Voteringar kan ske helt öppna så att alla som har åtkomst till systemet kan vara med och svara eller voteringar där endast de som har rösträtt kan delta. Voteringar kan ske öppna eller slutna. Meeting Spyder hanterar även flera pågående röstningar parallellt.

Det är möjligt att skapa röstningar ad hoc under evenemanget, hur lång tid detta tar beror på utformningen av frågor samt antalet svarsalternativ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.