Storbildsskärm

Det som pågår i mötets agenda i form av namn på dagordningspunkt, aktuell talare, talarlista, voteringar etc. kan visas automatiskt på en storbildsskärm i plenum. Det är även möjligt att skapa unika visningsytor för annan form av skärmvisning i t.ex. andra lokaler/rum.

Det är möjligt att kundanpassa den yta som visas på dessa skärmar. Framtagning av kundanpassade ytor för storbildsskärmar sker i projektform och resursberäkning sker efter godkända skisser.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.