Enkel talarlista

Default-läget i systemet är att Enkel talarlista används. Deltagarna placeras i talarlistan i den turordning som de begär ordet. Om deltagaren ångrar att man har satt upp sig på talarlistan kan man stryka sig från talarlistan genom att använda kontrollen för att ”Ångra” sig. Därmed stryks deltagaren från talarlistan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.